แนะนำ มทร.อีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด (โครงการจัดตั้ง)

แนะนำ มทร.อีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด (โครงการจัดตั้ง)

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=YDSjNbCbYG4[/embedyt]

รายละเอียดเพิ่มเติม