พิธีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ดร. ทองลุน สีสุลิด

พิธีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ดร. ทองลุน สีสุลิด

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=iJykPtCA0BE[/embedyt]

รายละเอียดเพิ่มเติม